Η τρισδιάστατη εκτύπωση στα βοηθήματα οπτικοποίησης

Η τρισδιάστατη εκτύπωση στα βοηθήματα οπτικοποίησης

Επικοινωνία και αλληλεπίδραση
με τρισδιάστατα εκτυπωμένα μοντέλα

Τα τρισδιάστατα εκτυπωμένα μοντέλα είναι μια φανταστική πρακτική που βοηθάει τους ανθρώπους να κατανοήσουν δύσκολες ιδέες πολύ ευκολότερα.Στην πραγματικότητα όταν είσαι σε θέση να κρατήσεις και να παίξεις μ ενα αντικείμενο , σου δίνει πλούσια και βαθύτερη κατανόηση του θέματος.

 • Προγραμματισμός χειρουργίου
 • Επικοινωνία
 • Δεδομένα εικόνας
 • Γεωεπιστήμες και τοπία
 • Πολεοδομικός σχεδιασμός

Γιατί να επιλέξετε έναν Ultimaker για να δημιουργήσετε βοηθήματα οπτικοποίησης;

 • Εξαλέιφεται η αμφιβολία κρατώντας ένα φυσικό αντικείμενο
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε αφαιρετικές αναπαραστάσεις δεδομένων σε λίγες ώρες
 • Είναι εύκολο να φτιάξετε ένα ή είκοσι αντίγραφα χωρίς έξτρα κόστος
 • Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε αντικέιμενα με το χαμηλότερο κόστος και χρόνο παράδοσης σε σύγκριση με την παραδοσιακή κατασκευή
 • Έχετε την ελευθερία να δημιουργήσετε πολύπλοκα σχήματα
 • Είναι φιλικό προς το περιβάλλον χρησιμοποιώντας το 90% της πρώτης ύλης χωρίς να δημιουργεί απόβλητα.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο Radboud UMC συνδυάζουν τα δεδομένα απο τις μαγνητικές και αξονικές τομογραφίες με τους εκτυπωτές Ultimaker  για να δημιουργήσουν τρισδιάστατες εκδόσεις του εγκεφαλικού όγκου.

Παράδειγμα της τρισδιάστατης εκτύπωση ςστα βοηθήματα οπτικοποίησης

Surgical planning model

Προσχεδιασμένες εγχειρήσεις

Τα τρισδιάστατα τυπωμένα μοντέλα βοηθούν τους γιατρούς να βελτιώσουν την ακρίβεια, να μειώσουν το χρόνο λειτουργίας και να βελτιώσουν την κατανόηση των κρίσιμων ανατομικών περιοχών.

Διαβάστε όλη την ιστορία

3D printed exhibition booth for Ultimaker

Χρησιμοποιούμε επίσης τους Ultimakers

Οι Ultimaker Ιδέες μας ήταν τρισδιάστατα εκτυπωμένες ώστε να μπορούμε να πάρουμε μια γεύση για τις αναλογίες και να μπορέσουμε να τις βελτιστοποιήσουμε και να τις τελειοποιήσουμε κατα την διαδικασία.

Διαβάστε ολόκληρη την ιστορία

Doctor holding 3D printed brain tumor

Βοήθεια στην διάγνωση των ασθενών

Στα κέντρα ανάπλασης παίρνουν τις απλές αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες και δημιουργούν τρισδιάστατα μοντέλα. Αυτό είναι ανεκτίμητο στην βοήθεια που δίνουν βοηθώντας τους ασθενείς να καταλάβουν πραγματικά την κατάστασή τους.

Διαβάστε ολόκληρη την ιστορία

Philips MRI scan to 3D printing

Δισδιάστατες σε Τρισδιάστατες εκτυπώσεις

Τα τρισδιάστατα εκτυπωμένα μοντέλα είναι μια φανταστική πρακτική που βοηθάει τους ανθρώπους να κατανοήσουν δύσκολες ιδέες πολύ ευκολότερα.Στην πραγματικότητα όταν είσαι σε θέση να κρατήσεις και να παίξεις μ ενα αντικείμενο , σου δίνει πλούσια και βαθύτερη κατανόηση του θέματος. Αλλά για να βοηθηθούν οι λιγότερο εξοικειωμένοι όπως είναι οι ασθενείς ή οι μαθητές , τα τρισδιάστατα μοντέλα φέρνουν τις τομογραφίες στην ζωή.

Διαβάστε ολόκληρη την ιστορία